+420 730 431 349
press@meteolab.cz
  DHT22
  Dnes (nodeMCU1)
20.7 °
vlhkost: 81.6%
min
avg
max
18°
79%
21°
83.56%
24°
88%
  BMP280
  Dnes Aviatics (nodeMCU2)
0 °
tlak: 0 hPa (0 m)
min
avg
max
°
hPa
hPa
°
hPa
  DHT11
  Včera vnitřní
0 °
vlhkost: %
min
avg
max
°
%
%
°
%
Created with Sketch.
TEPLOTA

V obecném významu je to vlastnost předmětů a okolí, kterou je člověk schopen vnímat a přiřadit jí pocity studeného, teplého či horkého. Lze ji měřit pomocí běžného teploměru.

VLHKOST

Relativní  vlhkost vzduchu. Relativní vlhkost vzduchu udává poměr mezi okamžitým množstvím vodních par ve vzduchu a množstvím par, které by měl vzduch o stejném tlaku a teplotě při plném nasycení.

TLAK

Atmosferický tlak je síla, kterou působí atmosféra planety na jednotkovou plochu v daném místě. Dosahuje nejvyšších hodnot při hladině moře (popř. povrchu planety) a s rostoucí výškou klesá.

Několik zajímavostí o nás…

Rozhodli jsme se rozjet experimentální měření přírodních hodnot a to teploty, vlhkosti a tlaku, tyto hodnoty budeme zaznamenávat pomocí zařízení Arduino UNO či Arduino NANO. Zaznamenané hodnoty budeme následně zpracovávat a zapisovat zde na tyto stránky. V tuto chvíli máme jediné (nedostačující) zařízení, které je umístěno v obytné místnosti, poblíž okna či umístěno vně na parapetu.

ARDUINO UNO

Pro měření a zaznamenávání hodnot ze senzorů, používáme osvědčené zařízení Arduino UNO (s WiFi modulem), které díky svým rozměrům a jednoduchosti, je ideálním zařízením pro sběr dat.

SENZOR DHT11

Pro měření vlhkosti a teploty vzduchu, v současné chvíli používáme nejlevnější možný senzor DHT11, který dokáže měřit v rozsahu pouze 0 – 50°C , tedy pro další měření je tento senzor zcela nevhodný a bude nahrazen DHT22.

SENZOR BMP280

Barometrický senzor BMP280, který připravujeme připojit k naší jednotce Arduino v co nejbližší době. Tento senzor dokáže měřit hodnoty od 300 do 1100 hPa s odchylkou pouhých 0.02 hPa.

AŽ 4 METEOSTANICE

Dnes máme zapojeno jedno zařízení Arduino se senzorem teploty a vlhkosti, které je zcela nedostačující a proto je užíván pouze experimentálně. Do budoucna plánujeme investovat do dražších senzorů a rozšířit naše stanice na čtyři různá místa.

Portfolio

Fotografie byly pořízeny dronem DJI Spark, ve výšce do 100m nad zemí a v bezpečné vzdálenosti od pilota

Přidejte se k nám! Zabere to minutku..

PRACOVNÍCI

Pracovnící je trošku nadstazený pojem, jedná se spíše o dobrovolníky, kteří se rozhodli podpořit náš projekt.

Bříza Karel

autor projektu

Team Member

Job Title

Poslední novinky

Sledujte, jak se náš projekt rozvíjí, všechny kroky zde podrobně poznamenáme.